ХХХII Републиканска Студентска Олимпиада по Програмиране

Американският Университет в България любезно Ви кани да вземете участие в 32-рата Републиканска Студентска Олимпиада по Програмиране (XXXII РСОП).

Поради текущата ситуация се взе решение състезанието все пак да се проведе, но да бъде онлайн.

Състезанието ще се проведе на 9 Май 2020 г. от 10:00 до 15:00 часа.

Крайният срок за регистрация за участие е до 7 Май 2020 г.

Изпращайте информацията за Вашите екипи (Име на отбора и имена на участниците) на Владимир Георгиев (vgeorgiev@aubg.edu)

Допълнителна информация: https://cos.aubg.edu/events/xxxii-rsop

 

XXXII National Student Programming Contest

The American University in Bulgaria kindly invites you to take part in the 32nd Online National Student Programming Contest (XXXII РСОП).

Due to the current situation, the competition committees have decided that it will be taken online.

The contest will take place on May 9, 2020, from 10:00 till 15:00.

The registration deadline is 7 May, 2020.

Please send all your teams' information (team name and participants' names) to Vladimir Georgiev (vgeorgiev@aubg.edu)

Additional Information: https://cos.aubg.edu/events/xxxii-rsop