ЗАДАЧИ

XXXI РЕПУБЛИКАНСКА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО ПРОГРАМИРАНЕ

A

NOTES

B

CRUISE

C

SCRAMBLED SEQUENCES

D

DECRYPTING

E

LOTARY

F

SPECIAL NUMBERS

G

SPECIAL SEQUENCE

H

PAINTING

I

GAS STATIONS

J

SQUARE FENCE

K

SOLAR ENERGY DISTRIBUTION SYSTEM

L

NANO BOMBS

ПЪЛЕН АРХИВ НА СЪСТЕЗАТЕЛНАТА СИСТЕМА SPOJ0