КЛАСИРАНЕ

XXXI РЕПУБЛИКАНСКА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО ПРОГРАМИРАНЕ

I. КЛАСИРАНЕ ПО УНИВЕРСИТЕТИ


1. Софийски университет "Св. Климент Охридски"

2. Нов български университет

3. Технически университет - Варна

4. Икономически университет - Варна

5. Технически университет - Габрово

6. Бургаски свободен университет

7. Русенски университет "Ангел Кънчев"

8. Университет по библиотекознание и информационни технологии

9. Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас

9. Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

II. КЛАСИРАНЕ ПО ОТБОРИ


#имерешенивремеABCDEFGHIJKLопити
1FMI_3814450136
2
66
3
86
1
299
7
223
2
0
9
134
9
94
4
27
1
0038
2FMI_16332081
1
50
1
28
1
126
1
0
7
0
5
40
1
07
1
0
1
0
3
22
3FMI_468570
2
0
4
47
2
62
2
0241
5
0130
3
138
4
19
1
0023
4FMI_257100254
2
184
2
56
1
0
3
00114
3
022
1
0012
5NBU_243550158
3
059
1
0
5
0
1
078
1
020
1
0
1
013
6Школа А&Б49270256
2
0277
9
000162
2
032
1
0014
7TUV_1359300
1
0216
7
00
1
0142
4
035
2
0015
8NBU_13658000269
6
00
1
0223
1
046
2
0
5
015
9TUV_2234800
4
0218
5
00
4
00
6
050
1
0020
10NBU_32353000187
2
0000086
4
006
11IU_1256100
2
0000
3
0295
2
0146
6
0013
12NBU_42616000291
12
00
3
00065
3
0018
13TUG_2158000000
7
00058
1
008
14TUV_31700000
1
0000
2
050
2
0
3
08
15BFU_1113300
3
00
2
00
1
00
1
0113
2
009
16RU_1113400
3
0000
4
000114
2
009
17IU_211560000
1
00000116
3
004
18UNIBIT_2125300
2
0000
9
000153
6
0017
19TUG_11308000288
2
000000
6
008
20UNIBIT_10000000
11
0000
8
0019
21BFU_200000
4
000000
4
008
22SHU_10000000
1
0000
2
003
23BFU_300000
1
00
1
0000
3
005
24VHTI_1000
1
000000000
1
02