СРЕДИ

СРЕДИ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ, КОМПИЛАТОРИ, ДОКУМЕНТАЦИЯ И СЪСТЕЗАТЕЛНА СИСТЕМА ЗА РЕПУБЛИКАНСКАТА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО ПРОГРАМИРАНЕ