УЧАСТНИЦИ

СПОРЕД РЕГЛАМЕНТА НА РЕПУБЛИКАНСКА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО ПРОГРАМИРАНЕ, ПРАВОУЧАСТНИЦИ СА УНИВЕРСИТЕТИТЕ ОБУЧАВАЩИ В ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ 4.6 И 5.3.

Номер Университет Град Направление
1 Американски университет в България - Благоевград Благоевград 4.6
2 Бургаски свободен университет Бургас 4.6, 5.3
3 Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" Варна 4.6
4 Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново 4.6
5 Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София София 5.3
6 Висше училище по мениджмънт Варна 4.6
7 Висше училище по телекомуникации и пощи София 5.3
8 Военна академия "Георги Стойков Раковски" - София София 4.6, 5.3
9 Европейски политехнически университет - Перник Перник 4.6, 5.3
10 Икономически университет - Варна Варна 4.6
11 Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново Велико Търново 5.3
12 Нов български университет - София София 4.6, 5.3
13 Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" Пловдив 4.6, 5.3
14 Русенски университет "Ангел Кънчев" Русе 4.6, 5.3
15 Софийски университет "Св. Климент Охридски" София 4.6, 5.3
16 Технически университет - Варна Варна 5.3
17 Технически университет - Габрово Габрово 5.3
18 Технически университет - София София 4.6, 5.3
19 Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас Бургас 5.3
20 Университет по библиотекознание и информационни технологии - София София 4.6
21 Университет по хранителни технологии - Пловдив Пловдив 5.3
22 Химикотехнологичен и металургичен университет - София София 4.6
23 Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Шумен 4.6, 5.3
24 Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Благоевград 4.6, 5.3

Източник: Регистър на висшите училища в Република България. http://rvu.mon.bg/

Бургаски свободен университет

Ръководители: Димитър Минчев

BFU_1

 1. Аленсандър Генов, ФН 17321027, Софтуерно инженерство, Редовно, Бакалавър, 2 курс
 2. Ивайло Манолов, Софтуерно инженерство, Редовно, Бакалавър, 2 курс
 3. Александър Кънчев, ФН 17311042, Софтуерно инженерство, Редовно, Бакалавър, 2 курс

BFU_2

 1. Георги Маджаров, ФН 18311037, Софтуерно инженерство, Редовно, Бакалавър, 1 курс
 2. Мария Даскалова, ФН 18311041, Софтуерно инженерство, Редовно, Бакалавър, 1 курс
 3. Калоян Тотев, ФН 18311014, Софтуерно инженерство, Редовно, Бакалавър, 1 курс

BFU_3

 1. Данаил Романов, ФН 15311034, Информатика и компютърни науки, Редовно, Бакалавър, 4 курс
 2. Антон Абросимоб, ФН 14311012, Информатика и компютърни науки, Редовно, Бакалавър, 4 курс
 3. Зинеб Джелил, ФН 16311013, Софтуерно инженерство, Редовно, Бакалавър, 3 курс

Икономически университет - Варна

Ръководители: Бонимир Пенчев

IU_1

 1. Александър Веселинов Петков - 4 курс, Информатика
 2. Симеон Росенов Симеонов - 1 курс, Информатика и компютърни науки
 3. Любослав Александров Александров - 2 курс, Информатика

IU_2

 1. Станислав Василев Янков - 1 курс, Информатика и компютърни науки
 2. Паола Ясенова Дразова - 1 курс, Информатика и компютърни науки
 3. Георги Димитров Пенчев - 1 курс, Информатика и компютърни науки

Нов български университет - София

Ръководители: Николай Киров, Петя Асенова

NBU_1

 1. Ивелина Цветанова Кръстева, I курс, Информатика
 2. Кирил Александров Трайков, I курс, Информатика
 3. Добромир Иванов Стоянов, I курс, Информатика

NBU_2

 1. Здравко Красимиров Донев, магистър
 2. Огнян Константинов Цветков - III курс, Информатика
 3. Георги Насков Къров - III курс, Информатика

NBU_3

 1. Мартин Кирилов Колев - II курс, Информационни технологии
 2. Петър Тодоров Дудов - II курс, Информационни технологии
 3. Теодор Радославов Райков, II курс, Информационни технологии

NBU_4

 1. Стоян Атанасов Витанов, II курс, Информатика
 2. Радослав Данаилов Бонев. II курс. Информатика
 3. Дяко Георгиев Дяков, II курс, Информатика

Русенски университет "Ангел Кънчев"

Ръководители: Пламенка Христова, Румен Русев

RU_1

 1. Андрей Даринов Александров, ФН 186215, Компютърни науки - бакалавър, 1 курс
 2. Кристиян Момчилов Конов, ФН 186270, Софтуерно инженерство - бакалавър, 1 курс
 3. Неждат Невин Джефер, ФН 186263, Софтуерно инженерство - бакалавър, 1 курс

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Ръководители: Милен Петров

FMI_1

 1. Антон Детелинов Чернев
 2. Даниел Райков Атанасов
 3. Иво Даниел Дилов

FMI_2

 1. Александър Станев ФН: 81700
 2. Михаил Михайлов ФН: 81698
 3. Николай Цонев ФН: 31551

FMI_3

 1. Петър Георгиев Ангелов
 2. Виктор Николаев Терзиев
 3. Иван Ганчев Ганев

FMI_4

 1. Илиян Йорданов Йорданов
 2. Марин Благоев Шаламонов
 3. Костадин Светлинов Гаров

Технически университет - Варна

Ръководители: Венцислав Николов, Нели Калчева

TUV_1

 1. Асен Анатолиев Асенов, ФН: 61762009, Софтуерно инженерство, Магистър (капитан)
 2. Александър Росенов Георгиев, ФН: 61662147, Софтуерни и Интернет технологии, Бакалавър, 3 курс
 3. Даниел Атанасов Атанасов, ФН: 61662148, Софтуерни и Интернет технологии, Бакалавър, 3 курс

TUV_2

 1. Станислав Филчев Железов, ФН: 61862039, Софтуерно инженерство, Магистър (капитан)
 2. Явор Драгомиров Василев, ФН: 61460178, Софтуерно инженерство, Магистър
 3. Божидар Бориславов Стоянов, ФН: 61662167, Софтуерни и Интернет технологии, Бакалавър, 3 курс

TUV_3

 1. Иван Димитров Йорданов, ФН: 18621719, Софтуерни и Интернет технологии, Бакалавър, 1 курс (капитан)
 2. Димитър Валериев Кръстев, ФН: 18621788, Софтуерни и Интернет технологии, Бакалавър, 1 курс
 3. Мартин Димитров Иванов, ФН: 18621669, Софтуерни и Интернет технологии, Бакалавър, 1 курс

Технически университет - Габрово

Ръководител: Стоян Капралов, Пенка Иванова

TUG_1

 1. Ивайло Николаев Иванов, спец. КСТ, ФН: 21705120
 2. Сонер Тунджер Мехмед, спец. КСТ, ФН: 21605111
 3. Златомир Емилиянов Христов, спец. КСТ, ФН: 21505103

TUG_2

 1. Радостин Христов Лефтеров, спец. АИУТ, ФН: 21611111
 2. Емилия Людмилова Недялкова , спец. КСТ, ФН: 21805111
 3. Силвана Богомилова Ирманова, спец. КСТ , ФН: 21805112

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас

Ръководители: Иван Георгиев

VHTI_1

 1. Димитър Росенов Янакиев, курс 2, спец. КСТ (капитан)
 2. Красимир Радостинов Ватев, курс 2, спец. КСТ
 3. Желязко Ивелинов Георгиев, курс 2, спец. СИ

Университет по библиотекознание и информационни технологии

Ръководители: Васил Тотев, Ива Костадинова

UNIBIT_1

 1. Кристиан Златков, ФН: 46092р, ИКН, 2К
 2. Георги Георгиев, ФН: 46026р, ИКН, 2К
 3. Камен Вельов, ФН: 46247р, ИКН, 1К

UNIBIT_2

 1. Димо Щерев, ФН: 46046р, ИКН, 2К
 2. Атанас Христов, ФН: 46061р, ИКН, 2К
 3. Анелия Савова, ФН: 46198р, ИКН, 1К

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Ръководители: Теодоси Теодосиев

SHU_1

 1. Петър Найденов Найденов, ФН: 1630040011, Компютърни информационни технологии, 3 курс
 2. Севинч Айдин Мустан, ФН: 1630060005, Педагогика на обучението по математика и информатика, 3 курс
 3. Люба Петрова Петрова, ФН: 1630060002, Педагогика на обучението по математика и информатика, 3 курс