XXXI РЕПУБЛИКАНСКА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО ПРОГРАМИРАНЕ

17-18 МАЙ 2019

БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

БСУ
Бургаски свободен университет

Модерен, иновативен и ориентиран към студентите и тяхната професионална реализация университет със значими академични постижения и утвърден международен статус.

Повече информация

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

Петък (17 МАЙ 2019)
12:00 – 15:00 Пристигане и настаняване на участниците
14:00 – 16:00 Регистрация на участниците
16:00 – 16:30 Откриване на олимпиадата
16:30 – 18:00 Запознаване с работните места и тестване на средите
17:30 – 18:30 Техническа конференция
19:00 Вечеря за официалните гости, спонсори и ръководители
Събота (18 МАЙ 2019)
09:30 – 10:00 Настаняване на участниците по работните места
10:00 – 15:00 Олимпиада
15:00 – 16:00 Почивка за участниците. Сбирка на ръководители на отбори
16:00 – 17:00 Награждаване
17:00 Коктейл за участниците