ИСТОРИЯ

ИСТОРИЯ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО ПРОГРАМИРАНЕ

Олимпиада Проведена Домакин Университети
XXXI 17-18 Май 2019 Бургаски Свободен Университет, Бургас 10
XXX 18-20 Май 2018 Нов Български Университет, София 9
XXIX 12-13 Май 2017 Русенски Университет "Ангел Кънчев", Русе 11
XXVIII 13-14 Май 2016 Варненски свободен университет, Варна 10
XXVII 08-10 Май 2015 Югозападен Университет "Неофит Рилски", Благоевград 11
XXVI 16-18 Май 2014 Технически Университет, Варна 13
XXV 17-18 Май 2013 София (Нов Български Университет, Софийски Университет, Технически Университет) 14
XXIV 11-12 Май 2012 Бургаски Свободен Университет, Бургас 12
XXIII 13-14 Май 2011 Шуменски университет "Ептископ Константин Преславски", Шумен 11
XXII 2010 Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе 13
XXI 2009 Икономически Университет, Варна 12
XX 2008 Софийски Университет, София 12
XIX 2007 Варненски свободен университет, Варна 9
XVIII 2006 Нов Български Университет, София 9
XVII 2005 Софийски Университет, София 7
XVI 2004 Пловдивски Университет, Пловдив 11
XV 2003 Шуменски университет "Ептископ Константин Преславски", Шумен 10
XIV 2002 Бургаски Свободен Университет, Бургас 10
XIII 2001 Нов Български Университет, София 6
XII 2000 Американски Университет, Благоевград 6
XI 1999 Американски Университет, Благоевград -
X 1998 Американски Университет, Благоевград -
Детайлна история на РСОП благодарение на Николай Киров можете да прочетете в Интернат на адрес: http://nikolay.kirov.be/rsop/index.html