Участници

Бургаски свободен университет - БСУ

 Отбор BFU_1
Христо Христов, 3 курс, Софтуерно инженерство, Капитан
Евгени Иванов, 3 курс, Софтуерно инженерство
Камен Томов, 3 курс, Информатика и компютърни науки
ръководители: гл. ас. д-р Димитър Минчев, 
ас.д-р Атанас Димитров, Стоян Узунов

 Отбор BFU_2
Георги Финдулов, 4 курс, Информатика и компютърни науки, Капитан
Антон Абросимов, 2 курс, Информатика и компютърни науки
Даниил Романов, 1 курс, Информатика и компютърни науки
 ръководители: гл. ас. д-р Димитър Минчев,
ас. д-р Атанас Димитров, Стоян Узунов

 Отбор BFU_3
Венцислав Вълев, 4 Курс, Информатика и компютърни науки, Капитан
Виолета Вантева, 2 Курс, Информатика и компютърни науки
Александра Роганова, 2 Курс, Приложна информатика и мултимедия
 ръководители: гл. ас. д-р Димитър Минчев,
ас. д-р Атанас Димитров, Стоян Узунов

Нов Български УНИВЕРСИТЕТ - НБУ
 
 Oтбор NBU1
Соня Милева, 3 курс, Мрежови технологии
Валери Цолов, 3 курс, Мрежови технологии
Станислав Иванов, 3 курс, Информатика
 ръководители: Велислав Николов, проф. Красимир Манев, 
доц. Николай Киров
 
 Oтбор NBU2
Здравко Донев, 2 курс, Мрежови технологии
Владимир Петков, 2 курс, Мрежови технологии
Марио Георгиев, 3 курс, Информационни технологии
 ръководители: доц. Николай Киров, Велислав Николов, 
проф.Красимир Манев
 
 Oтбор NBU3
Карина Караабова, 3 курс, Информатика
Самир Мурадов, 3 курс, Информационни технологии
Димитър Зоин, 1 курс, Информационни технологии
 ръководители: Красимир Манев, Николай Киров, Велислав Николов

СУ "Св. Климент Охридски"
 
  ръководител:гл. ас. д-р Георги Георгиев
  Oтбор ActiO(n) [action_su4]
Калоян Дърмонев, 3-ти курс, Софтуерно инженерство
Кристиян Митов, 3-ти курс, Компютърни науки
Пламен Начев, 3-ти курс, Компютърни науки
 
  Отбор MettatO(n) [mettaton]
Андрей Лалев, 1-ви курс, Компютърни науки
Владимир Начев, 1-ви курс, Компютърни науки
Иван Камбуров, 1-ви курс, Компютърни науки
 
  Отбор FMI_3
Марин Шаламанов, 1-ви курс, Компютърни науки
Божин Кацарски, 1-ви курс, Компютърни науки
Ивайло Иванов Кирилов ,  3-ти курс, Компютърни науки

 Отбор: FMI_4
Георги Светлинов Стоянов, 1 курс, КН
Камен Тошков Кънчев, 1 курс, СИ
Стоян Ефтимов Ефтимов, 3 курс, КН
Резерва: Виктор Радивчев

Технически Университет  - Варна

 Отбор ALOHA
Симона Светославова Стоянова - IV курс, спец. СИТ
Сиво Владимиров Даскалов - IV курс, спец. СИТ
Красимир Диянов Димитров - IV курс, спец. СИТ
 ръководители: доц. д-р инж. Владимир Николов,
гл. ас. д-р инж. Венцислав Николов, ас. инж. Нели Калчева

 Отбор NULL
Стефан Любомиров Стефанов - ІІІ курс, спец. АИУКС
Иван Богданов Богданов - ІІ курс, спец. СИТ
Никола Веселинов Василев - ІІ курс, спец. СИТ
 ръководители: доц. д-р инж. Владимир Николов,
гл.ас. д-р инж. Венцислав Николов, ас. инж. Нели Калчева

 Отбор T-shack
Станислав Филчев Железов - ІІ курс, спец. КСТ
Радослав Красимиров Янков - ІІ курс, спец. КСТ
Явор Драгомиров Василев - ІІ курс, спец. КСТ
 ръководители: доц. д-р инж. Владимир Николов,
гл. ас. д-р инж. Венцислав Николов, ас. инж. Нели Калчева

 Отбор  Team X
Християн Иванов Бобев - ІІ курс, спец. СИТ
Милен Атанасов Лефтеров - ІІ курс, спец. СИТ
Никола Иванов Спиров - ІІ курс, спец. СИТ
 ръководители: доц. д-р инж. Владимир Николов, 
гл. ас. д-р инж. Венцислав Николов, ас. инж. Нели Калчева

Русенски Университет "Ангел Кънчев"

 I отбор
Слави Георгиев Георгиев - Фак. № 136807, 3 курс, спец. ФМ
Михаил Иванов Станчев - Фак. № 136504, 3 курс, спец. КН
Стилиян Севдалинов Ангелов - Фак. № 136503, 3 курс, спец. КН
 ръководител: доц. д-р Румен Иванов Русев

 II отбор
Димитър Валериев Трифонов - Фак. № 146518, 2 курс, спец. КН
Даниел Теодоров Димитров - Фак. № 146515, 2 курс, спец. КН
Григор Петров Пенев - Фак. №  136516, 2 курс, спец. КН
 ръководител: гл. ас. д-р Галина Евгениева Атанасова

Технически университет – Габрово

 Отбор KST.TUGAB.BG
Георги Илков Бешев, спец. КСТ, 3 курс, фак. № 21305135
Пламен Мирославов Маринов, спец. КСТ, 3 курс, фак. № 21305138
Йордан Руменов Пенев, спец. КСТ, 2 курс, фак. № 21405123
 ръководители: проф. дмн Стоян Капралов, гл. ас. д-р Младен Манев

ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" – Велико Търново

Борислав Петров Гаджев спец. Комп. Науки,II курс, фак. № 13485-капитан
Мария Руменова Пашинска спец. Комп. Науки, II курс, фак. № 13503
Петър Красимиров Неделчев,спец. Комп. Науки, III курс, фак. №13442
 ръководители: доц. д-р Валентин Бакоев, проф. дмн Стоян Капралов

Икономически университет – Варна

 ИУВ1
Александър Веселинов Петков - ф.н. 107936
Иван Тодоров Стоянов - ф.н. 100159
Христо Ивелинов Иванов - ф.н. 108371

 ИУВ2
Надя Дончева Генева - ф.н. 102898
Кристиян Веселинов Василев - ф.н. 101372
Мерал Севгинова Мустафова - ф.н. 103207

 ИУВ3
Станислав Велков Чанков - ф.н. 100165
Светлана Димова Кибритева - ф.н. 100991
Йордан Иванов Йорданов - ф.н. 102878
 ръководител: Бонимир Пенчев

ВСУ "Черноризец Храбър" Варна

 Отбор ВСУ1
Светослав Ангелов Ангелов, сп. „ИКН“, 3курс, Ф№ 133011013 - капитан
Доротея Драгомирова Иванова, сп. „ИКН“, 2курс, Ф№ 143011021
Самир Адел Мути Баргути, сп. „ИКН“, 2курс, Ф№ 143011003
 ръководители: доц. д-р Мария Брусева, доц. д-р Галина Момчева-Гърдева

 Отбор ВСУ2
Милен Димитров Желязков, сп. „СИ“, 2курс, Ф№ 142632001 - капитан
Михаил Галинов Станев, сп. „ИКН“, 1курс, Ф№ 153011001
Никита Зубияшвили Григориевич, сп. „ИКН“, 1курс, Ф№ 153011016
 ръководители: доц. д-р Галина Момчева-Гърдева, доц. д-р Мария Брусева

Американски Университет Благоевград

ръководител: Емил Келеведжиев
Отбор AUBG
Вячеслав Шкляев
Еухен Хасанаж
Никола Тошев