Състезателна система

СРЕДИ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ:
1. Code::Blocks 13.12 или 16.01(препоръчителна среда и версия за C++)
2. Dev-C++ 5.10 или по-висока
3. Microsoft Visual Studio 2013 Update 4 (2013.4) RTM
4. Eclipse 4.6M5

КОМПИЛАТОРИ:
1. gcc version 4.9.2(TDM-GCC MinGW), Thread model: win32 или по-висока
2. Microsoft (R) C/C++ Optimizing Compiler Version 18.00.21005.1 for x86 for x86 или по-висока
3. Java Development Kit 1.8

СЪСТЕЗАТЕЛНА СИСТЕМА:
Като състезателна система се използва spoj0(Sofia Public Online Judge 0).
Повече информация за тази система можете да намерите в интернет: https://code.google.com/archive/p/spoj0/

Описание на състезателната система любезно ни бе предоставено от дипломанта на проф. Красимир Манев – Милослав Антониев Средков.
Моля прегледайте файла от следния линк

Забележка: Възможни са промени