Програма

ПРЕДВАРИТЕЛНА П Р О Г Р А М А

за провеждането на XXVIII Републиканска олимпиада по програмиране

13.05.2016 г. – 15.05.2016 г.

Петък, 13.05.2016 г.

12:00 – 14:00 ч.  Пристигане и настаняване  на участниците (автобуси  №51 (Централна гара), №9 (Център – Катедрала) и №409 (Автогара)

14:30 – 16:00 ч.  Регистрация на участниците

16:00 – 16:30 ч.  Откриване на олимпиадата

16:45 – 18:00 ч.  Запознаване на участниците с работните места и тестване на средате

17:00 – 19:00 ч. Техническа конференция

19:00 ч.               Вечеря за официални гости, спонсори и ръководителите на отбори  (ресторанта подлежи на уточнение) 

Събота, 14.05.2016 г.

08:00 – 08:45 ч.   Настаняване на участниците в компютърните зали

09:00 – 14:00 ч.   Олимпиада 

14:30 – 15:45 ч.   Почивка за участниците

16:00 – 17:00ч.   Награждаване на участниците – Аула Максима

Приветствие на участниците от:

 Проф. д.ик.н. Анна Недялкова – Президент на ВСУ „Черноризец Храбър“ и софтуерни фирми

17:00 ч.               Парти за участниците (студентски съвет на ВСУ) 

Неделя, 15.05.2016 г.

Отпътуване.