Класиране

ПЪРВО МЯСТО
Нов Български УНИВЕРСИТЕТ – НБУ
Oтбор NBU1
Соня Милева, 3 курс, Мрежови технологии
Валери Цолов, 3 курс, Мрежови технологии
Станислав Иванов, 3 курс, Информатика
ръководители: Велислав Николов, проф. Красимир Манев,доц. Николай Киров

ВТОРА МЯСТО
Американски Университет Благоевград
Отбор AUBG
Вячеслав Шкляев
Еухен Хасанаж
Никола Тошев
ръководител: Емил Келеведжиев

ТРЕТО МЯСТО
СУ „Св. Климент Охридски“
Oтбор SU2 MettatO(n)
Андрей Лалев, 1-ви курс, Компютърни науки
Владимир Начев, 1-ви курс, Компютърни науки
Иван Камбуров, 1-ви курс, Компютърни науки
ръководител:гл. ас. д-р Георги Георгиев

ЧЕТВЪРТО МЯСТО
Бургаски свободен университет – БСУ
Отбор BFU_1
Христо Христов, 3 курс, Софтуерно инженерство, Капитан
Евгени Иванов, 3 курс, Софтуерно инженерство
Камен Томов, 3 курс, Информатика и компютърни науки
ръководители: гл. ас. д-р Димитър Минчев,ас.д-р Атанас Димитров, Стоян Узунов

ПЕТО МЯСТО
Русенски Университет „Ангел Кънчев“
I отбор RU1 RU1
Слави Георгиев Георгиев – Фак. № 136807, 3 курс, спец. ФМ
Михаил Иванов Станчев – Фак. № 136504, 3 курс, спец. КН
Стилиян Севдалинов Ангелов – Фак. № 136503, 3 курс, спец. КН
ръководител: доц. д-р Румен Иванов Русев

ШЕСТО МЯСТО
Технически Университет – Варна
Отбор TUV1 ALOHA
Симона Светославова Стоянова – IV курс, спец. СИТ
Сиво Владимиров Даскалов – IV курс, спец. СИТ
Красимир Диянов Димитров – IV курс, спец. СИТ
ръководители: доц. д-р инж. Владимир Николов, гл. ас. д-р инж. Венцислав Николов, ас. инж. Нели Калчева

СЕДМО МЯСТО
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново
Отбор VTU1
Борислав Петров Гаджев спец. Комп. Науки,II курс, фак. № 13485-капитан
Мария Руменова Пашинска спец. Комп. Науки, II курс, фак. № 13503
Петър Красимиров Неделчев,спец. Комп. Науки, III курс, фак. №13442
ръководители: доц. д-р Валентин Бакоев, проф. дмн Стоян Капралов

ОСМО МЯСТО
ВСУ „Черноризец Храбър“ Варна
Отбор ВСУ1
Светослав Ангелов Ангелов, сп. „ИКН“, 3курс, Ф№ 133011013 – капитан
Доротея Драгомирова Иванова, сп. „ИКН“, 2курс, Ф№ 143011021
Самир Адел Мути Баргути, сп. „ИКН“, 2курс, Ф№ 143011003
ръководители: доц. д-р Мария Брусева, доц. д-р Галина Момчева-Гърдева

ДЕВЕТО МЯСТО
Технически университет – Габрово
Отбор KST.TUGAB.BG
Георги Илков Бешев, спец. КСТ, 3 курс, фак. № 21305135
Пламен Мирославов Маринов, спец. КСТ, 3 курс, фак. № 21305138
Йордан Руменов Пенев, спец. КСТ, 2 курс, фак. № 21405123
ръководители: проф. дмн Стоян Капралов, гл. ас. д-р Младен Манев

ДЕСЕТО МЯСТО
Икономически университет – Варна
Отбор IUV 1
Александър Веселинов Петков – ф.н. 107936
Иван Тодоров Стоянов – ф.н. 100159
Христо Ивелинов Иванов – ф.н. 108371
ръководител: Бонимир Пенчев

 

Пълно класиране по отбори

Online results for 28th National Collegiate Programming Olympiad – Varna – 14-May-2016

Rank Name Solved Time a b c d e f g h i j Attempts
1 NBU 1 (5) 8 935 5 (0) 86 (0) 36 (0) 26 (0) 279 (2) 187 (0) 0 () 151 (3) 62 (0) 0 (1) 14
2 AU BG (25) 5 691 283 (3) 178 (0) 16 (0) 60 (0) 0 (1) 0 (4) 0 () 0 () 93 (0) 0 () 13
3 SU2 MettatO(n) (9) 5 721 279 (0) 34 (0) 99 (5) 57 (0) 149 (0) 0 (2) 0 () 0 () 0 () 0 (2) 14
4 SU3 SU3 (10) 4 695 0 () 219 (1) 40 (0) 75 (0) 0 (1) 0 (3) 0 () 0 () 260 (4) 0 () 13
5 SU4 SU4 (11) 3 457 0 () 0 () 169 (1) 82 (0) 0 (2) 0 () 0 () 0 () 0 (2) 145 (2) 10
6 SU1 ActiO(n) (8) 3 457 0 () 0 (3) 136 (3) 44 (0) 0 (2) 0 () 0 (1) 0 () 196 (1) 0 (3) 16
7 BFU 1 (2) 2 294 85 (7) 0 () 68 (0) 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 9
8 RU1 RU1 (16) 2 383 241 (1) 0 (1) 121 (0) 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 (2) 6
9 TUV1 ALOHA (12) 2 396 47 (0) 0 (1) 268 (4) 0 () 0 () 0 () 0 (4) 0 () 0 () 0 (2) 13
10 NBU 2 (6) 2 413 297 (0) 0 () 75 (2) 0 (2) 0 () 0 () 0 () 0 (2) 0 () 0 (7) 15
11 NBU 3 (7) 2 433 0 () 0 () 143 (1) 250 (1) 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 4
12 TUV2 NULL (13) 1 95 0 () 0 (4) 0 (4) 0 () 0 () 0 (5) 95 (0) 0 () 0 () 0 () 14
13 BFU 2 (3) 1 117 0 () 0 (7) 117 (0) 0 () 0 () 0 () 0 () 0 (3) 0 () 0 (3) 14
14 RU2 RU2 (17) 1 167 167 (0) 0 (5) 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 (3) 9
15 VTU 1 (19) 1 194 0 () 0 (1) 174 (1) 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 3
16 VFU1 Override (23) 1 266 266 (0) 0 () 0 (6) 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 7
17 TUV3 T-shack (14) 1 272 0 () 0 (2) 232 (2) 0 () 0 () 0 () 0 (2) 0 () 0 () 0 (1) 8
18 TUG KST.TUGAB.BG (18) 1 603 283 (16) 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 (6) 23
19 TUV4 Team X (15) 0 0 () 0 (1) 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 1
20 VFU 2 (24) 0 0 () 0 (5) 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 5
21 IUV 1 (20) 0 0 (5) 0 (6) 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 11
22 BFU 3 (4) 0 0 () 0 (3) 0 (1) 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 4
24 IUV 2 (21) 0 0 () 0 (4) 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 0 () 4

Изтегли: Online results for 28th National Collegiate Programming Olympiad – Varna – 14-May-2016