Начало

Добре дошли в сайта на РСОП

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим на XXVIII Републиканска студентска олимпиада по програмиране (РСОП), която ще се проведе на 13 и 14 май 2016 г. във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, под патронажа на Президента на ВСУ проф.д.ик.н. Анна Недялкова.

С настоящето писмо Ви известяваме за състезанието и Ви поканваме да участвате в него. Официалните заявки за участие трябва да постъпят в организационния комитет до 5 май 2016 г. Ще ви бъдем благодарни, ако в най-кратък срок (до 22 април) съобщите за принципното си намерение да се включите в олимпиадата, броя на Вашите отбори, както и списък с имената на студентие, факултетни номера и имена на ръководителите на отборите. Информацията трябва да постъпипри при председателя на организационния комитет доц. д-р инж. мат. М. Брусева на адрес mariya.bruseva@gmail.com, mariya.bruseva@vfu.bg.

Съгласно регламента на олимпиадата, разноските по пътуването, настаняването и храната са за сметка на учебните заведения, от които са участниците. Домакинът осигурява настаняването на участниците на цени в рамките на командировъчните за страната.

Допълнителна информация за състезанието, както и състезателната система и  правилата за провеждане на състезанието , ще можете да намерите след 04.04.2016 в страниците на сайта на олимпиадата.

http://bcpc.eu/XXVIII/,

Покана за участие

Домакини

  • Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, Факултет по Международна Икономика и Администрация, катедра „Информатика и икономика“

Организационен комитет

  • Мария Брусева, mariya.bruseva@gmail.com – председател
  • инж. Павлета Кръстева, – техн. секретар на кат.“Информатика и Икономика“

Технически  комитет

  • Константин Косев, kkossev@vfu.bg – председател
  • Дойчин Карпузанов
  • Михаил Михайлов
  • Георги Конов
  • Стойчо Казаков

Задачи

Вашите предложения за задачи изпращайте не по-късно от 5 май на Светлин Наков svetlin@nakov.com