Класиране

Свали…
Пълно класиране по отбори…

ПЪРВО МЯСТО
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
Отбор „n0 ex1t”
1. Владислав Валериев Харалампиев
2. Ясен Здравков Трифонов
3. Георги Стоянов Шопов

ВТОРА МЯСТО
АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ
АУБГ – 1-ВИ отбор
1. Джимшер Схиртладзе
2. Вячеслав Шкляев
3. Торнике Гогниашвили
Ръководител на отборите: Стоян Бонев

ТРЕТО МЯСТО
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
НБУ2
1. Соня Иванова Милева
2. Валери Красимиров Цолов
3. Станислав Григоров Иванов
РъководителИ на отборите: проф. Красимир Манев, доц. Николай Киров И Велислав Николов

ЧЕТВЪРТО МЯСТО
ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“
Отбор „Agents“
1. Димитър Душков Добрев
2. Юмит Недживанов Исмаилов
3. Нури Ниязи Нури
Ръководители на отборите: гл. ас. д-р Бисерка Йовчева и гл. ас. д-р Валентина Дянкова

ПЕТО МЯСТО
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
1-ВИ отбор
1. Илиян Красимиров Боев
2. Николай Мартинов Колев
3. Николай Русинов Велков
Ръководители на отборите: доц. д-р Пламенка Христова и гл. ас. д-р Румен Русев

ШЕСТО МЯСТО
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА
Отбор CyberTech
1. Сиво Владимиров Даскалов
2. Емануил Стефанов Главчев
3. Данислав Николчев Желязков
Ръководители на отборите: ас. д-р инж. Венцислав Николов и ас. инж. Нели Арабаджиева-Калчева

СЕДМО МЯСТО
БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
БСУ-1
1. Стоян Узунов
2. Христо Христов
3. Евгени Иванов
Ръководител на отборите: гл. ас. д-р Димитър Минчев

ОСМО МЯСТО
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО
3-ТИ отбор
1. Стефан Даринов Стойчев
2. Илия Илиев Неделчев
3. Пламен Руменов Димитров
Ръководител на отборите: проф. дмн Стоян Капралов

ДЕВЕТО МЯСТО
ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“
ВСУ-2
1. Светослав Ангелов Ангелов
2. Георги Пепиев Евлогиев
3. Владимир Дариев Мирчев
Ръководители на отборите: доц. д-р инж. мат. Мария Брусева и ас. Красимир Иванов

ДЕСЕТО МЯСТО
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ”
2-РИ отбор
1. Криста Методиева Механджийса
2. Георги Илиев Митов
3. Александър Георгиев Петров
Ръководители на отборите: доц. д-р Иван Тренчев и Методи Трайков

ЕДИНАДЕСЕТО МЯСТО
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ–ВАРНА
2-РИ отбор
1. Тодор Бориславов Илчев
2. Слави Лъчезаров Коен
3. Иван Тодоров Стоянов
Ръководител на отборите: Бонимир Пенчев