Среди за програмиране

Свали…

СРЕДИ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ

  1. Microsoft Visual Studio 2012 или по-нова
  2. Code::Blocks 13.12 или по-нова
  3. Dev-Cpp 5.6.2 или по-нова
  4. Eclipse 4.3.2 или по-нова

КОМПИЛАТОРИ

  1. Microsoft (R) C/C++ Optimizing Compiler Version 17.00.50727.1 for x86 или по-нова
  2. gcc version 4.8.1 (TDM-2 mingw32), Thread model: win32 или по-нова
  3. Java Development Kit 1.8 или по-нова

СЪСТЕЗАТЕЛНА СИСТЕМА

      Като състезателна система се използва PC^2.

Повече информация за тази система можете да намерите в интернет: http://www.ecs.csus.edu/pc2/

Забележка: Възможни са промени