Програма

За провеждането на
XXVII Републиканска олимпиада по програмиране
(08.05.2015 г. – 10.05.2015 г.), гр. Благоевград

Свали…

Петък (08.05.2015 г.)

10:00 – 14:00 ч. Пристигане и настаняване на участниците
14:30 – 15:00 ч. Регистрация на участниците (Аула)
15:00 – 16:30 ч. Откриване на олимпиадата. Техническа конференция (Аула)
17:00 – 18:00 ч. Запознаване с работните места и тестване на средите (1426, 1427, 1428, 1429, 1430 )
19:30 ч. Вечеря за ръководителите на отбори (Ресторант Орбита)

Събота (09.05.2015 г.)

9:00 – 9:45 ч. Настаняване на участниците в компютърните лаборатории (1426, 1427, 1428, 1429, 1430)
10:00 – 15:00 ч. Олимпиада
15:00 – 17:00 ч. Почивка за участниците
17:00 ч. Награждаване на участниците
18:00 ч. Парти за участниците

Неделя (10.05.2015 г.)

10:00 – 12:00 ч. Закриване на олимпиадата